Başvuru Süreci

1. BAŞVURU
Başvurular bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olarak gerçekleştirilebilir. Başvurunuzun bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olma durumuna göre, ilgili faaliyet basamaklarını takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz: 

A) BİREYSEL BAŞVURU 

 • CTR'den hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit edin. (Bunun için web sitemizde yer alan meslekler bölümünü inceleyebilirsiniz: Meslekler

 • Başvuru Formunu doldurun veya başvurunuzu online olarak gerçekleştirin. Online başvuru işlemleri için: tıklayınız Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız

 • İlgili meslek için CTR hesabına, sınav ücretini ödeyiniz; dekontun açıklama kısmına adınız-soyadınız ve sınavın adını yazınız. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi Personel Belgelendirme Ücret Listesi'nde bulabilirsiniz.)

 • Başvuru formunun ıslak imzalı halini, bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla CTR'ye teslim ediniz. (Belgelendirme programlarında belirtilen başvuru evraklarına meslekler bölümünden ulaşabilirsiniz: Meslekler


B) TEK NOKTA BAŞVURUSU 
NOT: Bu başvuru yöntemi, en az 10 aday için (farklı mesleklerde de olabilir) toplu başvuru yapıldığında kullanılabilir. Ödeme şekli nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 

Tek nokta başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, 
Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız 
Genel Kurallara uluşmak için tıklayınız
 

 • CTR'den hangi meslek(ler) için belge alacağınızı tespit ediniz. (Bunun için web sitemizde yer alan meslekler bölümünü inceleyebilirsiniz: Meslekler

 • Tek Nokta Başvuru Formunu doldurun. (Tek nokta başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız: Tek Nokta Başvuru Formu)

 • Başvuru yapılan meslekler göz önünde bulundurularak ortaya çıkan toplam sınav ücretini CTR hesabına yatırın (açıklama kısmına tüzel kişilik unvanı ve aday sayısını belirtin). İşlemler, talep edilmesi halinde banka teminatı gösterilerek yürütülebilir. (Sınav ücretleri için detaylı bilgiyi Personel Belgelendirme Ücret Listesi'nde bulabilirsiniz.) 

 • Tek Nokta Başvuru Formunun ıslak imzalı halini, her aday için doldurulmuş başvuru formununun ıslak imzalı halini, her aday için bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) elden veya posta/kargo yoluyla CTR'ye teslim ediniz. (Belgelendirme programlarında belirtilen başvuru evraklarına meslekler bölümünden ulaşabilirsiniz: Meslekler


C) BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • CTR, gelen başvuruları bazı kriterler doğrultusunda inceler.

 • CTR, başvuru evraklarında bir eksiklik veya yanlışlık varsa başvuru sahibi ile görüşerek eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesini sağlar.

 • CTR, başvuru sahibini başvurusunun kabulü veya reddi konusunda bilgilendirir.

 • Başvuru kabul edilmişse sınav sürecine geçilir.NOT: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan muafiyet tablosunda, belirtilen diploma ve ustalık belgesine sahip olan kişilerden, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek Madde 1 kapsamında, İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacağı ifade edilmektedir.

Muafiyet Tablosuna ulaşmak için Tıklayınız: Diploma ve Ustalık Belgesine Sahip Olan Kişiler için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Muafiyet Tablosu

2. SINAV

 • CTR, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini bilgilendirir.

 • Başvuru sahibi, belirlenen gün ve saatte sınavın yapılacağı alanda hazır bulunur.

 • İlgili belgelendirme programında belirtilen yöntem (teorik, mülakat, uygulama) ve sürelere uygun olarak sınav gerçekleştirilir. Sınav yöntemleri ve süreler hakkında bilgilere meslekler bölümünden ulaşabilirsiniz: Meslekler

 • Sınavı takip eden yaklaşık 15 gün içerisinde sınav sonuçları başvuru sahibine bildirilir.


3. BELGELENDİRME

 • CTR, sınavlarda başarı sağlayan ve belge almaya hak kazanan kişiyi MYK'ya bildirir.

 • MYK tarafından basılan belge CTR'ye ulaştırılır ve CTR yetkilisi tarafından imzalanır.

 • Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir.


4. ŞİKAYET VE İTİRAZ
Başvuru sahibi, CTR web sitesi üzerinden sınav sonuçlarına, belgelendirme kararına itiraz edebilir veya bir konu hakkında şikayette bulunabilir. Şikayet ve İtirazla ilgili detaylar için Şikayet ve İtiraz Süreci sayfasını inceleyiniz. 

5. BELGE SORGULAMA
Kişiler, CTR web sitesi üzerinden belge geçerlilik durumu sorgulaması yapabilirler: Belge Sorgulama 

6. SINAV SONUCU SORGULAMA
Kişiler, CTR web sitesi üzerinden sınav sonuçları ile ilgili sorgulama yapabilirler: Sınav Sonucu Sorgulama